รายงานผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(อย่างไม่เป็นทางการ)

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

ดูผลการเลือกตั้ง

ผลรวมคะแนนเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(อย่างไม่เป็นทางการ)

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

จำนวน 11 อำเภอ 42 เขตเลือกตั้ง

2054 หน่วยเลือกตั้ง
2054 นับแล้ว
100 ร้อยละ
หมายเลข 1
นาย วิทยา คุณปลื้ม
คะแนนที่ได้
336,909
อันดับ 1
หมายเลข 2
นางสาว พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง
คะแนนที่ได้
168,849
อันดับ 2
หมายเลข 3
นาย สรายุทธ วงษ์แสงทอง
คะแนนที่ได้
39,123
อันดับ 3
หมายเลข 4
นาย สภา พละวารี
คะแนนที่ได้
8,263
อันดับ 4

ผลรวมคะแนนเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(อย่างไม่เป็นทางการ)

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

อำเภอเมืองชลบุรี
นับแล้ว 100%
อำเภอบางละมุง
นับแล้ว 100%
อำเภอศรีราชา
นับแล้ว 100%
อำเภอสัตหีบ
นับแล้ว 100%
อำเภอพนัสนิคม
นับแล้ว 100%
อำเภอบ้านบึง
นับแล้ว 100%
อำเภอพานทอง
นับแล้ว 100%
อำเภอบ่อทอง
นับแล้ว 100%
อำเภอเกาะจันทร์
นับแล้ว 100%
อำเภอหนองใหญ่
นับแล้ว 100%
อำเภอเกาะสีชัง
นับแล้ว 100%

เข้าใช้ระบบ

ระบบบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี